loading

Reklamacje


  1. Przed zakupem bądź użyciem należy dokładnie zapoznać się z działaniem oraz właściwościami produktów bądź skontaktować się z firmą HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. , która udzieli wszelkich potrzebnych informacji. Poniżej wskazany został adres e-mailowy jak również numery telefonów pod jakimi dostępni są pracownicy firmy w godzinach 8-16 w dni robocze.

  2. Firma HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

  3. Informujemy o możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  4. Reklamacje można składać pod adresem:

    kontakt@hadwao.net

  5. Każda złożona reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Regulamin sklepu internetowego https://strefadetailingu.hadwao.net/- obowiązuje od dnia 25.05.2018

Reklamacje dotyczące Towarów

1.HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgod ność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@hadwao.net / kontakt@hadwao.net. HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko

b) adres zamieszkania

c) nazwa i siedziba firmy

d) telefon kontaktowy

e) adres e-mail

f) oznaczenie przedmiotu reklamacji

g) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.

4. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:

a) wymiany towaru na nowy,

b) obniżenia ceny,

c) o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy

d) zwrotu kwoty za zakupiony towar

Przed zakupem bądź użyciem należy dokładnie zapoznać się z działaniem oraz właściwościami produktów bądź skontaktować się z firmą HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O., która udzieli wszelkich potrzebnych informacji. Poniżej wskazany został adres e-mailowy jak również numery telefonów pod jakimi dostępni są pracownicy firmy w godzinach 8-16 w dni robocze.

sklep@hadwao.net

kontakt@hadwao.net

tel. +48 606 366 413

tel. +48 796 362 413

Reklamacje dotyczące Towarów

1. HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O.

ul. Nałkowskiego 14

05-200 Wołomin

lub mailowo pod adres sklep@hadwao.net / kontakt@hadwao.net

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


Produkty

Informacje

Sklep

  • HADWAO NANOTECHNOLOGIA Sp. z o.o. 05-200 Wołomin ul. Nałkowskiego 14
  • 606 366 413, 796 362 413
  • sklep@hadwao.net