loading

Reklamacje


  1. Przed zakupem bądź użyciem należy dokładnie zapoznać się z działaniem oraz właściwościami produktów bądź skontaktować się z firmą HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. , która udzieli wszelkich potrzebnych informacji. Poniżej wskazany został adres e-mailowy jak również numery telefonów pod jakimi dostępni są pracownicy firmy w godzinach 8-16 w dni robocze.

  2. Firma HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

  3. Informujemy o możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  4. Reklamacje można składać pod adresem:

    kontakt@hadwao.net

  5. Każda złożona reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Regulamin sklepu internetowego https://strefadetailingu.hadwao.net/- obowiązuje od dnia 25.05.2018

Reklamacje dotyczące Towarów

1.HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgod ność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@hadwao.net / kontakt@hadwao.net. HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko

b) adres zamieszkania</