loading

Polityka prywatności i plików „cookies”

Niniejszy dokument stanowiący załącznik do Regulaminu Sklepu internetowego działającego pod adresem https://strefadetailingu.hadwao.net/i oreśla zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.

§ 1 Definicje

Administrator - oznacza firmę HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. z siedzibą w: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14, NIP: 1251692964; REGON: 383125526,., która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies -  oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domeniehttps://strefadetailingu.hadwao.net/

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych przez sklep strefadetailingu.hadwao.net/

1. Administratorem danych osobowych jest firma HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. z siedzibą w: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14, NIP: 126 169 29 64 ; REGON: 383125526,

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez sklep HadwaoNet można kontaktować się bezpośrednio z  właścicielem firmy pod adresem e-mail: sklep@hadwao.net

3. Dane osobowe pozyskiwane są wyłącznie od Klienta, który przekazuje je dobrowolnie za pomocą odpowiednich formularzy dostępnych w sklepie internetowym pod adresem https://strefadetailingu.hadwao.net/:

- Dane przekazane podczas rejestracji – zakładanie Konta Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail)

- Dane przekazywane za pośrednictwem Konta Klienta - po zalogowaniu na Konto Klienta (imię, nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, adres rozliczeniowy, nazwa firmy, NIP)

- Dane przekazywane podczas składania zamówienia - zakupy bez rejestracji (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, adres rozliczeniowy, nazwa firmy, NIP)

Dodatkowo istnieją dane zbierane przez nas automatycznie podczas odwiedzin sklepu:

- Dane zbierane automatycznie podczas odwiedzin sklepu (adres IP, nazwa domeny oraz informacje o urządzeniu: typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu).

4. Dane osobowe, które przetwarzamy to:

- imię i nazwisko

- adres e-mail

- nazwa firmy

- NIP

- adres dostawy

- adres rozliczeniowy

- numer telefonu

- adres IP

5. Realizacja złożonego w sklepie internetowym zamówienia, tym samym zawarcia umowy sprzedaży, jest podstawowym celem przetwarzania danych osobowych. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia – dostarczenia towaru oraz dokonania rozliczenia. Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RODO, Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem - punkt 1b.

W przypadku dokonania rejestracji w naszym sklepie, Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu założenia i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta. W ramach konta udostępniamy między innymi możliwość składania zamówień, zarządzania Twoimi danymi osobowymi i adresowymi, przeglądanie historii zamówień. Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE RODO, Artykuł 6. Zgodność przetwarzania z prawem - punkt 1b.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych. Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. Prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić adres e-mail, złożone zamówienie, anulowanie złożonego zamówienia. Przypominamy również o opłaceniu zamówienia.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są również w celu obsługi reklamacji, gdy zostanie złożona przez Klienta.

6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

- zewnętrzna księgowość ( w celu realizacji rozliczenia)

- firma kurierska (w celu realizacji dostawy zamówionego przez Ciebie towaru).

- firma hostingowa (w celu udostępnienia zasobów serwerowni).

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy (np. realizacji Twojego zamówienia, obsługi Twojego Konta Klienta) oraz po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych - tj. przez okres 5 lat od zakończenia wykonywania umowy.

W przypadku rejestracji w naszym sklepie – założenia Konta Klienta dane osobowe przetwarzamy przez okres realizacji usługi obsługi Twojego Konta – tj. do momentu zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia konta.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane za wyjątkiem danych osobowych Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta.

8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. 

Realizacja zamówień - dokonując zakupu wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w zakresie potrzebnym do zrealizowania zamówienia – dostarczenia towaru oraz dokonania rozliczenia. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia – np. dostarczyć towaru, czy wystawić faktury VAT/rachunku.

Rejestracja konta - dokonując rejestracji wyrażasz zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie potrzebnym do założenia konta w naszym sklepie. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będziemy mogli założyć konta i udostępnić Ci jego funkcjonalności (np. zarządzanie adresami, przeglądanie historii zamówień).

9. Posiadasz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W celu realizacji powyższych praw, skontaktuj się z nami, wysyłając stosowaną wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@hadwao.net lub adres naszej siedziby: HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. , ul. Nałkowskiego 14, 05-200 Wołomin. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

§ 3 Polityka Cookies

1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez HADWAO NANOTECHNOLOGIA SP. Z O.O. z siedzibą w: 05-200 Wołomin, ul. Nałkowskiego 14,  NIP: 125 169 29 64 ; REGON: 383125526,

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

2a. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2b. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

- Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

- Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2c. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:

- rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

- zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

- Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

- Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

- Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Dbamy o jak najlepsze zabezpieczenie twoich danych osobowych dlatego posiadamy:

- szyfrowane połączenia dzięki którym twoje hasła są chronione przed kradzieżą 

- podwójne hasło do naszego panelu administracyjnego

- system częstych zmian haseł 

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie potrzebnym do zrealizowania przesyłki – dostarczenie towaru oraz dokonania rozliczenia.


Produkty

Informacje

Sklep

  • HADWAO NANOTECHNOLOGIA Sp. z o.o. 05-200 Wołomin ul. Nałkowskiego 14
  • 606 366 413, 796 362 413
  • sklep@hadwao.net